Palvelumme

Oivalaiset tarjoavat laadukasta, luotettavaa ja osaavaa tulkkauspalvelua, sekä viittomakielen opetus- ja konsultointipalvelua. Osaava ja koulutettu tulkki löytyy sekä arkisiin asioimistilanteisiin että erilaisiin tapahtumiin, juhliin, kokouksiin ja seminaareihin.

Arvomme

Oiva Oy:n arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti turvaten kaikkien asiakkaiden tasa-arvoinen mahdollisuus osallistumiseen. Tulkkimme noudattavat viittomakielen tulkkien ammattisäännöstöä.

Asiakkaamme

Asiakkaitamme ovat henkilöasiakkaiden lisäksi yritykset, yhdistykset, sairaalat, virastot ja oppilaitokset.

Toimialue

Pääasiallinen työalueemme on Lounais-Suomi, mutta tarpeen mukaan tarjoamme tulkkauspalveluja myös muualle Suomeen.

Palvelut

Tulkkaus voidaan toteuttaa:

  • viittomakielellä
  • taktiilisti kädestä käteen
  • viitotulla puheella
  • puheentoistona
  • viittomalla rajattuun näkökenttään
  • kirjoitustulkkauksena